• Aanmelden

 • Als voetballer word je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dien je dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist
  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKVV Bavos om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per jaar automatisch af te schrijven. De contributie wordt aan het begin van het seizoen rond 17 juli afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt door RKVV Bavos de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopgezet. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk of per e-mail t.a.v. ledenadministratie RKVV Bavos, ledenadministratie@bavos.nl.
  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor RKVV Bavos erg belangrijk. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacyverklaring.