• v.v. Bavos hanteert een aannamebeleid voor haar vrijwilligers.

  In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen. Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

   

  • een kennismakingsgesprek;
  • indien van toepassing controle van diverse referenties (bijvoorbeeld de vereniging(en) bellen waar vrijwilliger vandaan komt);
  • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag);
  • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels;
  • nieuwe vrijwilligers worden lid van de KNVB;
  • nieuwe vrijwilligers worden geattendeerd op de gedragsregels en huisregels, het sanctiebeleid van onze sportvereniging en de informatie over de vertrouwenspersonen; dit alles is te vinden op onze website;
  • bij twijfel doet v.v. Bavos navraag bij de KNVB door middel van het registratiesysteem seksuele intimidatie.

   

  Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze vereniging te ambiëren.