• Download hem nu

  De Voetbal.nl app is nu beschikbaar en vanaf nu ook voorzien van Bavos specifieke informatie. Download hem nu en stel je account in met het emailadres waarmee je bij Bavos bent ingeschreven in de ledenadministratie. Op deze wijze krijg je relevante informatie over je eigen team(s), voorkeurstaken, evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Ook binnen je team kun je zaken als aanwezigheid en autoindeling met elkaar delen. Super handig om op de hoogte te blijven van alles wat er zich binnen je team en Bavos afspeelt.

 • Account instellen

  Wanneer je de voetbal.nl app installeert wordt er gevraagd om je te registreren of in te loggen. De volgende situaties kunnen zich voordoen.

  1. Je hebt al een account van Voetbal.nl. Je kunt inloggen met je bestaande account. Bij het inloggen wordt er wel gevraagd om het emailadres opnieuw te koppelen. Zorg dus dat je het emailadres gebruikt waarmee je bij Bavos in de ledenadministratie bekend bent.

  Hoe weet ik met welk emailadres ik bekend ben bij Bavos? Wil je het e-mailadres waarmee je bekend staat wijzigen? Neem contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@bavos.nl.

  2. Je hebt nog geen account. Via registreren kun je een nieuw account aanmaken. Zorg er wederom voor dat je een emailadres gebruikt waarmee je bij Bavos bekend bent.

  3. Je hebt een bestaand account bij Voetbal.nl waarvan je de inloggegevens niet meer weet en daarmee het aanmaken van een nieuw account belemmert. Neem contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@bavos.nl.

  4. Je hebt al een account aangemaakt via de wedstrijdzaken app. Je kunt dit account gewoon gebruiken om in te loggen in de Voetbal.nl app. De koppeling is reeds gelegd.

 • Gegevens kind en ouder binnen voetbal.nl

  Heb je 1 of meerdere kinderen bij Bavos en is je emailadres gekoppeld aan meerdere leden van Bavos? Geen probleem! In het programma is inzichtelijk welke wedstrijden voor welk kind en voor jezelf op de planning staan, dit staat tussen haakjes aangegeven.

  Wil je als ouder weten hoe je de gegevens van je kind kunt beheren, lees dan onderstaande informatie goed door.

  Kinderen tot 16 jaar kunnen hun persoonsgegevens binnen Voetbal.nl niet meer zelf beheren. Willen zij die wel aanpassen? Dan zijn de ouders/verzorgers daar voortaan de aangewezen personen voor.

  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. Voetbal.nl heeft ervoor gekozen om deze beslissing voortaan te leggen bij de ouders/verzorgers.

  Jonger dan 16 jaar: wel inzien, niet wijzigen

  Binnen Voetbal.nl wordt er gekeken naar het e-mailadres van het lid om te herkennen of deze in een bepaald team actief is. Voetballende leden die jonger zijn dan 16 jaar kunnen vanaf nu niet meer zelf hun eigen privacygevoelige gegevens beheren in de Voetbal.nl app en website. Zij kunnen die wel inzien, maar niet meer wijzigen. Nieuwe leden zullen niet met naam en foto zichtbaar zijn binnen Voetbal.nl, tenzij dit wordt aangepast.

  Ouders: gegevens beheren voor het kind

  Ouders hebben voortaan de mogelijkheid om de gegevens van hun kind te beheren, als die met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen Voetbal.nl. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Player-of-the-Match functie. Ouders kunnen de volgende gegevens beheren: 

  Het betreft de volgende gegevens die een ouder kan beheren en een kind (jonger dan 16 jaar) niet:

  • Spelerspasfoto
  • Adresgegegvens
  • Telefoonnummer(s)
  • Zichtbaarheid op Voetbal.nl
  • E-mailvoorkeuren

  Als de ouder zelf ook lid is van de KNVB, dan kan hij/zij de keuze maken voor wie hij/zij de gegevens wenst aan te passen, zichzelf of zijn/haar kind.

  Juiste vastlegging in de ledenadministratie

  Om ervoor te zorgen dat kind en ouder op een juiste manier Voetbal.nl kunnen gebruiken, bieden we een aantal tips.

  Primair e-mailadres

  Ouders die van mening zijn dat hun kind zijn/haar eigen Voetbal.nl-account mag gebruiken, adviseren wij bij de lidgegevens van het kind het e-mailadres van de ouder/verzorger op te nemen. Hierdoor kan de ouder Voetbal.nl namens het kind gebruiken om bijvoorbeeld de aanwezigheid in te vullen.

  Indien het kind oud genoeg wordt geacht om de app zelfstandig te gebruiken, kan men ervoor kiezen het e-mailadres van het kind zelf in te vullen. Is het kind jonger dan 16 jaar? Dan kan het nog niet zijn/haar eigen gegevens aanpassen (zie uitleg hierboven).

  Contactgegevens ouder/verzorger

  Zolang het kind jonger is dan 16 jaar dient bij de 'contactgegevens ouder' het e-mailadres van de ouder/verzorger ingevuld te zijn. Hierdoor behouden ouders de regie over de persoonsgegevens van het kind.

  Meerdere voetballende kinderen?

  Wie meerdere voetballende kinderen heeft die jonger dan 16 jaar zijn,  wordt geadviseerd bij elk kind hetzelfde e-mailadres van de ouder/verzorger te gebruiken. Hierdoor is er binnen Voetbal.nl makkelijk te wisselen tussen elk kind en kan er vanuit één account gegevens van elk kind beheerd worden. Hiervoor gebruik je binnen de Voetbal.nl app de optie Algemeen - Instellingen - Mijn gegevens - Mijn kinderen.

  Bij alle vragen over het juiste e-mailadres, wijzigen e-mailadres, niet of niet alle kinderen zichtbaar in de app neem contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@bavos.nl