• Lidmaatschap
  - Om actief te mogen voetballen bij vv Bavos geldt een minimumleeftijd van 5 jaar.

  - Alle aanmeldingen voor 1 mei van het lopende seizoen worden meegenomen in de teamindeling van het nieuwe seizoen. Voor aanmeldingen na 1 mei is het niet zeker dat deze in de teamindeling van het nieuwe seizoen kunnen worden meegenomen. Meld je dus tijdig aan! 

  Contributie
  Contributie is in beginsel verschuldigd voor een volledig verenigingsjaar, waarbij de volgende regels gelden:

  Een volledig verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Voor aanmeldingen tijdens het seizoen wordt een "halfjaar-knip" gehanteerd:

  • Starters in het najaar zijn contributie verschuldigd vanaf 1 juli van dat betreffende jaar.
  • Starters in het voorjaar zijn contributie verschuldigd vanaf 1 januari van dat betreffende jaar.
  • Voor afmeldingen tijdens het seizoen geldt dat de contributie over het hele seizoen verschuldigd blijft.
  • De verschuldigde contributie wordt vanaf het seizoen 2015/2016 geïnd in 1 jaarlijkse termijn. Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. Leden voor wie het een probleem is dat de contributie jaarlijks in 1 termijn geïncasseerd wordt, kunnen contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@bavos.nl.
  • Indien u voor het lidmaatschap recht heeft op een bijdrage van de gemeente of een andere sociale instantie dan dient u dit bij aanmelding kenbaar te maken middels een aantekening van u op het aanmeldingsformulier.
  • De peildatum voor overgang van leeftijdscategorie is 1 januari van het betreffende contributiejaar.
  • In geval van stornering (automatische incasso) of overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen (factuur) wordt een opslag van 2,50 euro in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • De datum van de automatische incasso, of verzending van de facturen, van de contributie is 17 Juli.
  • Na het innen van de contributie wordt bij opzegging van het lidmaatschap of wijziging van de lidstatus, geen contributiegeld teruggestort. Zie ook "Beëindigen lidmaatschap".
 • Actuele contributiebedragen 2023-2024

  LeeftijdscategorieBedrag
  Minioren€ 74
  Onder 11€ 84
  Onder 15€ 95
  Onder 19€ 105
  Senioren€ 163
  Heren 35+€ 105
  Dames 30+€ 105
  Niet actieve/rustende leden€ 50