• Contributie is in beginsel verschuldigd voor een volledig verenigingsjaar, waarbij de volgende regels gelden:

  Een volledig verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

  Voor aanmeldingen tijdens het seizoen wordt een "halfjaar-knip" gehanteerd:

  • Starters in het najaar zijn contributie verschuldigd vanaf 1 juli van dat betreffende jaar.
  • Starters in het voorjaar zijn contributie verschuldigd vanaf 1 januari van dat betreffende jaar.
  • Voor afmeldingen tijdens het seizoen geldt dat de contributie over het hele seizoen verschuldigd blijft.
  • De verschuldigde contributie wordt vanaf het seizoen 2015/2016 geïnd in 1 jaarlijkse termijn. Reeds verstreken termijnen worden bij tussentijdse aanmelding met terugwerkende kracht geïnd. Leden voor wie het een probleem is dat de contributie jaarlijks in 1 termijn geïncasseerd wordt, kunnen contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@bavos.nl.
  • Indien u voor het lidmaatschap recht heeft op een bijdrage van de gemeente of een andere sociale instantie dan dient u dit bij aanmelding kenbaar te maken middels een aantekening van u op het aanmeldingsformulier.
  • De peildatum voor overgang van leeftijdscategorie is 1 januari van het betreffende contributiejaar.
  • In geval van stornering (automatische incasso) of overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen (factuur) wordt een opslag van 2,50 euro in rekening gebracht voor administratiekosten.
  • De datum van de automatische incasso, of verzending van de facturen, van de contributie is 17 Juli.
  • Na het innen van de contributie wordt bij opzegging van het lidmaatschap of wijziging van de lidstatus, geen contributiegeld teruggestort. Zie ook "Beëindigen lidmaatschap".
 • Actuele contributiebedragen 2019-2020

  CategorieLeeftijdBedrag
  Minioren0-5 jaar€ 65
  Onder 86-7 jaar€ 75
  Onder 108-9 jaar€ 85
  Onder 1510-14 jaar€ 95
  Onder 1915-18 jaar€ 100
  Senioren€ 155
  Dames 30+30+€ 100
  Heren 35+35+€ 100
  Niet actieve/rustende leden€ 50