• Langdurige blessure


    Actieve leden hebben de mogelijkheid om in het geval van langdurige blessure de contributie voor de duur van de blessure aan te passen. Onder langdurige blessure wordt verstaan blessure die minstens 6 maanden herstel in beslag nemen. De aanvraag voor aanpassing van de contributie dient plaats te vinden aan het begin van de herstelperiode. Aanpassing van contributie achteraf is niet mogelijk. Dit betekent dat pas 6 maanden na de melding de aangepaste contributie in werking zal treden. De minimale contributie in deze gevallen is het bedrag dat een rustend lid van Bavos betaald. Overige bedragen worden in overleg gerestitueerd. 

    Voorbeeld: een actief seniorenlid dat gedurende 7 maanden niet kan spelen kan maximaal 2 kwartalen contributie terugkrijgen bij melding direct na het oplopen van de blessure. Restitutie is dan 50% van jaarcontributie. Bij 9 maanden uitschakeling wordt minstens het bedrag van een rustend lid in rekening gebracht.
    Opmerking: het moet een aantoonbare blessure zijn. Het bestuur heeft het recht navraag te doen naar de aard en ernst van de blessure. In geval van twijfel kan de speelgerechtigdheid worden ingetrokken.