• Roland de Kroonfonds


 • Roland was een markante inwoner van Bakel.
  Na zijn overlijden is, op zijn uitdrukkelijke wens, met zijn nalatenschap het Roland de Kroonfonds opgericht.
  H
  et fonds wil onder andere op het gebied van scholing, muziek, cultuur, sport en dergelijke iedereen tussen 4 en 30 jaar helpen. Zij die structureel of tijdelijk te weinig geld hebben om de kosten daarvoor te kunnen betalen.
  Zie website www.rolanddekroonfonds.nl
  Reageren via het fonds of via Marian Reijnders 0618329200

  Ken je iemand die door een bijdrage van het fonds beter deel kan nemen aan genoemde activiteiten verwijs ze dan ook naar het Roland de Kroon fonds.