• Beste leden, ouders en vrijwilligers.

  Zoals jullie vast al hebben vernomen is het voetbal tot 6 april helemaal stilgelegd.
  Jeugdleden hebben tot nu toe nog (met toestemming) gebruik gemaakt van ons sportpark.

  Vanaf nu is het gebruik van ons sportpark niet meer toegestaan!

  Hier zijn de volgende twee redenen voor:

  1. Als we dit niet doen staat dit haaks op het beleid van de overheid, het voetbal is niet voor niets afgelast.
  2. Helaas is ook gebleken dat er vernielingen plaatsvinden en troep gemaakt wordt op het sportpark.

  We gaan er na dit bericht vanuit dat er geen leden meer op het sportpark komen. De gemeente zal anders genoodzaakt zijn te handhaven middels BOA’s of politie.

  Met sportieve groet,

  Bestuur Bavos