• Vacature penningmeester

 • Bavos is op zoek naar een nieuwe penningmeester voor het hoofdbestuur. De huidige penningmeester Leon de Wit heeft te kennen gegeven met deze functie te stoppen.

  Doel van de functie 

  • De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging.

  • De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

  Plaats in de organisatie

  De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van RKVV Bavos en legt verantwoording af aan de ALV.

  De penningmeester communiceert met het bestuur en doet regelmatig verslag. Daarnaast geeft hij/zij leiding aan de financiële commissies (o.a. ledenadministratie/contributie, sponsorcommissie). De penningmeester wordt in de administratieve taken ondersteund.

  Taken en verantwoordelijkheden 

     •     Draagt er, samen met overige bestuursleden, zorg voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid
     •     Vergadert maandelijks met het verenigingsbestuur
     •     Beheert de geldmiddelen
     •     Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven
     •     Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en boetes
     •     Begeleidt en beheert de financiën van de commissies
     •     Onderhoudt contact met kantine inzake inkoop en kas
     •     Onderhoudt contact met de ledenadministratie
     •     Doet de betalingen namens de vereniging
     •     Verzorgt de contacten met het administratiekantoor t.a.v. de begroting en de  salarisadministratie
     •     Vraagt subsidies aan

  De penningmeester wordt in de administratieve taken ondersteund

  Mocht je interesse hebben in deze functie en wil je ons komen versterken neem dan contact op met Johan Habraken (voorzitter@bavos.nl) of één van de andere bestuursleden.