• Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Verklaring Omtrent Gedrag

  Met ingang van het jaar 2015 stelt Bavos een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor alle vrijwilligers die 18 jaar en ouder zijn en die direct met onze jeugdleden werken.
  Sportiviteit, respect en veiligheid zijn voor Bavos van groot belang. De invoering van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) draagt hiertoe bij. 

  De VOG heeft betrekking op het omgaan met minderjarigen. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

  De bedoeling is dat alle vrijwilligers die met jeugd onder de 18 te maken hebben, de VOG inleveren. Kun je de VOG niet overhandigen, of ben je niet bereid om mee te werken aan ons beleid, dan is er helaas geen mogelijkheid om de vrijwilligersfunctie voort te zetten.

  Indien een aanvraag klaargezet is, ontvang je een mail van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het verzoek om de mail op korte termijn in te vullen en af te ronden met je DigiD code (indien je deze niet hebt, kun je deze aanvragen via www.digid.nl). De link in de mail blijft dertig dagen geldig en komt daarna te vervallen. De aanvraag is geheel gratis en het invullen is een kwestie van enkele minuten.
  Na ongeveer 1½ - 2 weken ontvang je de VOG per post. Zodra je deze ontvangen hebt wordt je verzocht het originele exemplaar zo spoedig mogelijk in te leveren bij:

  Sally Mathijssen, Boterbloemstraat 6, 5761 EM Bakel.

  Indien er vragen zijn, stuur dan een mail naar vog@bavos.nl.
  Wij rekenen op ieders medewerking, zodat we hiermee het verschil voor onze jeugd kunnen maken!