• Vertrouwenscontactpersonen

  Vertrouwenscontactpersonen binnen onze voetbalvereniging

  Wat kan een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor je betekenen?


  Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken
  krijgt met bepaalde vormen van ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld pesten, discriminatie,
  dreigementen, drugs- en alcoholgebruik, en/of seksuele intimidatie is dat een teken, dat die
  omgeving niet veilig meer is. Seksuele intimidatie komt overal voor: op het werk, in de kroeg,
  op school… en helaas ook in de sport.
  Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent,
  maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met
  iemand in wie je vertrouwen hebt, zodat hiermee herhaling of het verergeren van de situatie
  kan worden voorkomen.
  Erover praten is vaak moeilijk; je loopt er niet graag mee te koop en voor de betrokkene(n)
  ligt het vaak gevoelig. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf
  hierover te praten en advies te vragen. Dit kan via een van de Vertrouwenscontactpersonen
  van v.v. Bavos.


  Wat doet de Vertrouwenscontactpersoon?

  De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de Vertrouwenscontactpersoon zijn:

  • luisteren, bemiddelen, beantwoorden van vragen, onderzoeken, adviseren en
  • verwijzen indien dit nodig is;
  • zoeken naar mogelijkheden om de situatie die betrekking heeft op bovengenoemde
  • zaken, op te lossen en meedenken over preventie;
  • strikt vertrouwelijk behandelen van de verstrekte informatie;
  • onafhankelijk handelen en uitsluitend communiceren met derden/(jeugd)bestuur
  • indien de betrokkene hier toestemming voor geeft en indien dit van belang is voor de
  • situatie;
  • helpen om een klacht in te dienen;
  • ondersteunen van de beschuldigden bij gesprekken naar aanleiding van een klacht;
  • luisteren en praten met iemand die daar behoefte aan heeft.

  Veel verenigingen en alle - bij NOC*NSF aangesloten – sportbonden hebben één of
  meerdere Vertrouwenscontactpersonen. Zij fungeren als eerste opvang voor spelers, ouders
  van spelers, toeschouwers, vrijwilligers, bestuursleden en zij kunnen de Vertrouwens-
  contactpersoon van de sportbond (KNVB) raadplegen voor advies.
  De Vertrouwenscontactpersonen voor Bavos zijn:

  Nina Swinkels, tel.: 06 - 11 78 87 31
  Jeroen Heling, tel.: 06 - 12 92 74 07