• Bavos stelt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor alle vrijwilligers die 18 jaar en ouder zijn en die direct met onze jeugdleden werken. Voor de vrijwilligers waarvoor Bavos nog geen verklaring heeft aangevraagd, wordt deze op korte termijn via de email klaargezet. Deze dient door de vrijwilliger verder afgerond te worden. De te volgen procedure is beschreven onder het kopje Club info - veiligheid - VOG op deze website. 

    Onder het kopje veiligheid vindt je daarnaast alle informatie over de vertrouwenscontactpersonen. Links naar de betreffende pagina's zijn ook beschikbaar onderaan dit nieuwsbericht.

  • Vertrouwenscontactpersonen

  • Verklaring omtrent gedrag (VOG)